Χειρόγραφο σύστημα

Στο σεμινάριο λογιστικής διδάσκεται ολοκληρωμένο μάθημα για το χειρόγραφο σύστημα. Το χειρόγραφο σύστημα δε θα πρέπει να υποτιμάται. Μπορεί σήμερα τη θέση του να έχει πάρει η μηχανογράφηση όμως ας μη ξεχνάμε ότι η βάση στην οποία χτίστηκε είναι το χειρόγραφο. Η μηχανογράφηση αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τις εργασίες μας όχι για να μας αντικαταστήσει. Γνωρίζοντας κανείς το χειρόγραφο σύστημα ξέρει τη λογική, γιατί κάνει τις πράξεις που κάνει και τι αποτέλεσμα περιμένει. Ενώ αν κάποιος δεν έχει κατανοήσει καλά το χειρόγραφο και χρησιμοποιεί μόνο τη μηχανογράφηση κατατάσσεται απλά στους χρήστες και όχι στους επαγγελματίες λογιστές. Με αυτό το τρόπο ο λογιστής κινδυνεύει να βγάλει λάθος συμπεράσματα και αποτελέσματα.

Στη σχολή μας γνωρίζοντας πολύ καλά τη σημαντικότητα του χειρόγραφου συστήματος σας παρέχουμε μια σειρά από πρακτικά μαθήματα ειδικά για το χειρόγραφο. Μαθαίνετε στη πράξη από τους έμπειρους λογιστές καθηγητές της σχολής μας με το παραδοσιακό τρόπο πως να κάνετε τη κάθε λογιστική πράξη.  

χειρόγραφο σύστημα - μαθήματα