Σεμινάρια B2B

Αποκτήστε πιο παραγωγικούς εργαζόμενους εκπαιδεύοντας τους σωστά στη πράξη. Αναλαμβάνουμε την πρακτική εκπαίδευση των εργαζόμενων σας στο χώρο και το χρόνο που επιθυμείτε. Οι έμπειροι λογιστές καθηγητές μας θα μεταδώσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Επενδύστε στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σας για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία που μακροπρόθεσμα θα αυξήσει τα κέρδη σας. Δείτε αναλυτικά την ύλη του λογιστικού και φοροτεχνικού σεμιναρίου καθώς και των υπολοίπων μαθημάτων που προσφέρουμε.

Λογιστικό σεμινάριο 

Φοροτεχνικό σεμινάριο 

Σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικών