Μηχανογράφηση

Η μηχανογράφηση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της λογιστικής. Πρόκειται για την καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων μέσω υπολογιστή, πράγμα που παλαιότερα γινόταν χειρόγραφα. Κάτι που όπως καταλαβαίνετε ήταν πολύ χρονοβόρο και κουραστικό. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας όμως όλα γίνονται αυτοματοποιημένα και εύκολα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το χειρόγραφο σύστημα είναι ασήμαντο. Απεναντίας ένας καλός λογιστής είναι αυτονόητο ότι προτού περάσει στη μηχανογράφηση  πρέπει να ξέρει καλά το χειρόγραφο, καθώς αυτό είναι η βάση όλων.

Αν δεν νιώθετε ότι μπορείτε να χειριστείτε καλά τη μηχανογράφηση ή έχετε κάποια κενά στο Σεμινάριο Λογιστικής μπορείτε να επιλέξετε να εκπαιδευτείτε μόνο στη μηχανογράφηση. Οι έμπειροι λογιστές καθηγητές μας θα σας μάθουν όλα όσα πρέπει να ξέρετε και τη κάθε λεπτομέρεια στη πράξη. Ώστε όταν ολοκληρώσετε τα μαθήματα μηχανογράφησης θα είστε σε θέση να κάνετε οποιαδήποτε εργασία.

μηχανογράφηση

Σεμινάριο μηχανογράφησης ύλη

Στα μαθήματα μηχανογράφησης διδάσκονται λεπτομερώς στη πράξη τα παρακάτω θέματα:

Στήσιμο της εταιρείας 

Καταχώρηση

Κλείσιμο ισολογισμού