Εργατικά

Το παν στη ζωή του ανθρώπου είναι η δουλειά του. Πρέπει να γνωρίζει και να προστατεύει τα δικαιώματα του. Ένας καλός λογιστής οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα εργατικά ζητήματα.Πόσο μάλλον αν ο στόχος είναι να βρείτε εργασία σε κάποιο λογιστήριο επιχείρησης, σε αυτή τη περίπτωση επιβάλλεται να γνωρίζετε τα εργατικά και να τα χειρίζεστε άψογα. Στα φοροτεχνικά σεμινάρια της σχολής μας υπάρχει ειδική ενότητα που επικεντρώνεται στην πλήρη ανάλυση των εργατικών ζητημάτων στην πράξη. Πρόσληψη, μισθοδοσία, αποχώρηση, δώρα, άδειες, όλα τα ζητήματα αναλύονται λεπτομερώς.

Αναλυτικά η ύλη του σεμιναρίου

    1. Αναγγελία πρόσληψης
    2. Κατάσταση προσωπικού
    3. Μισθοδοσία (πλήρης ανάλυση)

   Βασικός μισθός

   Πρόσθετη αμοιβή

  1.  Υπερεργασία

  1. Υπερωρίες

  1.  Νυχτερινά- bonus

  1.  ΦΜΥ

  1.  Εισφορές ΙΚΑ και Επικουρικά

  1.  ΑΠΔ
  1. Άδεια και επίδομα αδείας
  2. Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
  3. Part-time απασχόληση
  4. Εκ περιτροπής απασχόληση
  5. Καταγγελία συμβάσεως (αποζημίωση)
  6. Εργόσημο